Director Body

       Shree Balaji Shikshan Prasarak Mandal Gangakhed, TQ. Gangakhed, Dist. Parbhani.

 • SR NO
  NAME
  DESIGNATION
 • 1
  Adv Gangadhar Mundhe
  Chairman
 • 2
  Dr Bahrat Lahane
  V. Chairman
 • 3
  Amruta Mundhe
  Secretory
 • 4
  Meena Lahane
  V. Secretory
 • 5
  Kusum Mundhe
  Treasurer
 • 6
  Mangesh Mundhe
  Trustee
 • 7
  Kanad Lahane
  Trustee
 • 8
  Dnyanesh Lahane
  Trustee
 • 9
  Bhagyasgree Mundhe
  Trustee
 • 10
  Santosh Jadhav
  Trustee
 • 11
  Tukaram Mundhe
  Trustee